ЕПОС България

Новини

20 март 2013

Като водещ световен търговски панаир в сферата на спорта и свободното време, FSB показва световната гама от продукти за обществени пространства, площадки за игри, спортни зали, спортни съоръжения и стадиони.

Събитие, което не бива да се пропуска и което предоставя възможност за цялостен преглед на новите разработки: нови технологии, продуктови иновации и оптимизирани процеси.

Заповядайте на щанд № G - 050, ет. 2, в зала № 10 да обменим опит и виждания.

Повече информация за самото събитие, участниците и тяхното разположение можете да намерите тук
https://www.fsb-cologne.com/fair/fsb/good-reasons/good-reasons.php