ЕПОС България

Новини

20 март 2013

"ЕПОС ГРУП" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Закупуване, доставка и монтаж на автоматична преса с двойна форма за производство на изделия от рециклиран каучук - 1 бр.".
Процедурата се провежда съгласно договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-1009-C01 за проект "Технологична модернизация в предприятието".
Срок за подаване на оферти: 10.07.2023 г. - 17.07.2023 г.

Изтеглете тръжната документация оттук:

http://eposfloor.bg/uploads/images/files/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94.rar                                                                  --------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕПОС ГРУП" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.