ЕПОС България

Новини

20 март 2013

ЗАПОВЯДАЙТЕ на 21-то издание на международния търговски панаир за градски зелени пространства, проектиране, строителство и поддръжка Галабау със специалнен сектор за игрища!
Щанд: 1-632, зала 1
17- 20 Септември 2014 г., Нюрнбергр,  Германия
http://www.galabau-messe.com/